Dotační projekty – od záměru po vyúčtování poslední koruny

Soustřeďte se na přidanou hodnotu projektu a neplýtvejte silami na administraci.


Kdo jsme?

Náš tým se skládá z kmenových zaměstnanců a externích spolupracovníků. Jednotliví členové týmu jsou zaměřeni na různé spektrum činností a oblastí a díky tomu jsme jako celek schopni zajistit komplexní poradenské služby pro naše klienty. Jako celek tvoříme týmový, flexibilní a zároveň ambiciózní kolektiv s cílem dalšího růstu společnosti a zlepšování kvality poskytovaných služeb. Navštivte náš tým!


Jaké služby nabízíme?

Jádrem naší činnosti je v současnosti získávání finančních prostředků z programů EU a programů financovaných z českých veřejných zdrojů neboli komplexní dotační poradenství a řízení projektů. Nespoléháme se pouze na dotační prostředky, naše služby pro firemní, veřejný i neziskový sektor fungují i bez dotací! Více naleznete na stránce naše služby.


Kde nás najdete?

Sídlo naší společnosti je v Třebíči, ale doba informačních technologií nám umožňuje poskytovat služby klientům z celé ČR. Díky naší síti spolupracovníků máme další zastoupení např. v Praze, Plzni či Pardubicích. Do dalších lokalit za Vámi rádi přijedeme. Spojení na nás najdete na stránce kontakty.


Jaké jsou naše hodnoty?

Maximalizujeme přidanou hodnotu pro klienta ve všech fázích spolupráce. Při přípravě projektu racionálně sladíme záměr a potřeby klienta s podmínkami poskytovatele dotace. Během realizace efektivně zorganizujeme administraci projektu. Minimalizujeme administrativu pro klienta, aby se soustředil zejména na odbornou stránku projektu.

Vzájemná důvěra, respekt a přátelské vztahy s klienty jsou pro nás prioritou, kvalitní prací se snažíme navázat a udržet s klienty dlouhodobý kontakt. Detailní znalost našich partnerů a vzájemná užší spolupráce oboustranně zvyšuje efektivitu práce, umožňuje nám nabídnout klientovi komplexní řešení a často jsme i součástí strategického rozhodování klienta o jeho dalším směřování.

Za svou prací si stojíme. Neschováváme se před klientem za obecnými frázemi a příručkami, dáváme konkrétní rady a doporučení. Fakturujeme významnou část úhrady za naše služby až po schválení žádosti či po zdárném ukončení projektu. Úspěch klienta a našich společných projektů je nutnou podmínkou a předpokladem i našeho úspěchu.