Erasmus + výzva 2015

Dne 26.1.2015 byla zveřejněna Výzva k předkládání návrhů programu Erasmus+ s uzávěrkami pro rok 2015.

erasmus+logo

Sumář dotace: Program podporuje vytváření strategických partnerství v oblasti vysokoškolského vzdělávání, odborného vzdělávání a přípravy, školního vzdělávání a vzdělávání dospělých a dále partnerství v oblasti mládeže. Projekt musí být realizován v partnerství minimálně 2, resp. 3 organizací.

Status: Otevřeno pro podávání žádostí

Uzávěrka příjmu žádosti: dle KA (od XXXXXXXXX)

Cílová skupina: Program je určen pro studenty, učně, žáky, mladé lidi, dobrovolníky, profesory, učitele, školitele, pracovníky s mládeží a odborníky z organizací činných v oblasti vzdělávání a odborné přípravy mládeže.

Projekty jsou realizovány prostřednictvím organizací, institucí, orgánů nebo skupin, které organizují činnosti a zastupují účastníky.

Klíčová akce 1 (KA1) – Vzdělávací mobilita jednotlivců:

 • Mobility jednotlivců v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže.
 • Sdílené magisterské studium Erasmus Mundus.
 • Rozsáhlé akce Evropské dobrovolné služby.
 • Půjčky z programu Erasmus+ na magisterské studium.

Klíčová akce 2 (KA2) – Spolupráce na inovacích a výměně osvědčených postupů:

 • Strategická partnerství v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže.
 • Znalostní aliance, aliance odvětvových dovedností.
 • Budování kapacit v oblasti vysokoškolského vzdělávání.
 • Budování kapacit v oblasti mládeže.

Klíčová akce 3 (KA3) – Podpora reformy politiky:

 • Strukturovaný dialog: schůzky mladých lidí a činitelů s rozhodovacími pravomocemi v oblasti mládeže.

Program Jean Monnet:

 • Katedry programu Jean Monnet.
 • Moduly programu Jean Monnet.
 • Centra excelence programu Jean Monnet.
 • Podpora programu Jean Monnet pro instituce a sdružení.
 • Sítě programu Jean Monnet.

Sport:

 • Partnerství pro spolupráci v oblasti sportu.
 • Neziskové evropské sportovní akce.

Chcete se dozvědět více o programu Erasmus a všech jeho možnostech? Kontaktujte nás.