Bc. Lucie Peška
jednatel
+420 725 604 977
krejci@adalta.cz
Lucie je jednatelkou a spolumajitelkou společnosti a vede tým v Třebíči. Před založením společnosti Adalta, s.r.o. působila v oboru dotačního poradenství několik let jako OSVČ. Je autorkou a realizátorkou desítek úspěšných projektů pro podniky, školy, NNO a zemědělské podnikatele. Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. Volný čas tráví nejraději se svými dětmi a dobrovolnickou prací v neziskové organizaci RENEDA z.s. zabývající se péčí o handicapované děti.

Ing. Jiří Hájek
společník
+420 606 928 576
hajek@adalta.cz
Jiří je spoluzakladatelem společnosti. Vede projekty jako projektový či finanční manažer a podílí se na projektech i v odborných pozicích. Kromě standardní projektové agendy má řadu zkušeností s přípravou a realizací výběrových řízení. Jiří vystudoval Ph.D. na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde se zároveň podílí na přípravě a realizaci rozvojových projektů školy a výuce předmětů, mezi které patří např. Projektový management, Manažerské rozhodování a řešení problémů či v nedávné minulosti Podniková ekonomika. Svůj volný čas věnuje převážně rodině, přátelům a hraní florbalu.
Ing. Lukáš Pomahač
společník
pomahac@adalta.cz
Lukáš je spoluzakladatelem společnosti. Projektům se začal věnovat v roce 2009 během svých studií na Vysoké škole ekonomické nejprve jako asistent, poté jako projektový a finanční manažer. Je autorem a realizátorem desítek úspěšných projektů. V letech 2013 až 2016 sbíral zkušenosti v oblasti korporátního bankovnictví České spořitelny. Má za sebou dlouhodobé studijní a pracovní pobyty ve Francii, USA a v Kanadě. Mezi jeho koníčky patří např. cestování, hory, fotbal a stavařina.

Mgr. Jana Tůmová
administrátorka
+420 602 668 395
matouskova@adalta.cz
Jana se stala členkou našeho projektového týmu krátce po založení firmy. Podílela se na administraci řady projektů v oblasti školství i firemního sektoru. V Adaltě má kromě administrace na starosti navazování nových kontaktů a podílí se na přípravě výběrových řízení. Vystudovala VSM – City University of Seattle v Bratislavě. Ve svém volném čase ráda sportuje, cestuje, čte knihy a věnuje se svým dětem.
Tomáš Titěra
externista


Tomáš vystudoval obor komunikace a média na Erasmus Universiteit v Rotterdamu. Dlouhodobě se zajímá o moderní vzdělávání, mediální výchovu a problematiku správy veřejného prostoru. V Adaltě se proto věnuje zejména přípravě projektů pro žadatele ze školského a veřejnosprávního sektoru. Ve volném čase rád pracuje s mládeží, cestuje nebo navštěvuje kulturní akce.
Mgr. Tomáš Hrůza
externista

hruza@adalta.cz
Tomáš vystudoval Evropská studia na Masarykově univerzitě se zaměřením na dotační politiku a strukturální fondy. Strukturálním fondům a jejich administraci se věnoval na stážích během studia a v zaměstnání ve státní správě z pozice příjemce dotace i řídícího orgánu. V Adaltě má na starosti psaní projektových žádostí a administraci veřejných zakázek.