Nabízíme Vám spolupráci zejména v následujících oblastech:


Dotační poradenství a řízení projektů aneb „od prvotního záměru až po finanční vyúčtování a zajištění udržitelnosti“. Mezi dílčí činností patří zejména:

 • situační analýza a definice projektového záměru;
 • audit dotačních možností a průběžný monitoring výzev;
 • zpracování dotační žádosti a příloh vč. studie proveditelnosti, CBA či podnikatelského plánu;
 • kompletní administrace a řízení projektu;
 • zajištění výběrových řízení (ve spolupráci s advokátní kanceláří Trávníček & Žák);
 • komunikace s poskytovatelem podpory vč. účasti na kontrolách projektu;

Speciální kategorií je krizový management pro příjemce, kteří se dostali se svým projektem do problémů a hrozí jim nenaplnění účelu projektu a odebrání dotace. S námi dotáhnete rizikový projekt do úspěšného konce.

Pomůžeme Vám rovněž s přípravou projektu na kontrolu od různých orgánů (např. poskytovatel dotace, Ministerstvo financí, Finanční úřad, Nejvyšší kontrolní úřad a orgány Evropské unie)Zkontrolujeme dokumentaci Vašeho projektu, pomůžeme připravit stanoviska k výsledku kontrol a budeme asistovat při další komunikaci a spolupráci s kontrolním orgánem.


Analýzy, studie a podnikatelské plány aneb „jde to i bez dotací“. Začínajícím podnikatelům pomůžeme s přípravou kvalitního podnikatelského plánu, finančním plánováním vč. asistence při zajištění zdrojů financování, se samotným zahájením podnikatelské činnosti a nastavením základních firemních postupů a procesů. Zaběhnutým podnikům nabídneme mj. možnost nezávislého pohledu na fungování společnosti ve formě finanční analýzy, auditu projektů a procesů, analýzy produktového portfolia či personálního auditu. To vše za účelem zvýšení výkonnosti a efektivity fungování společnosti.


Projektový management – máte ve firmě či instituci řadu zajímavých nápadů a projektů, které z kapacitních důvodů nestíháte řešit? Nebo se Vám naopak nevyplatí mít pro „ad hoc“ projekty obsazovat pozici projektového manažera a suplují ho odborní pracovníci ve firmě? Svěřte projektový management nám a věnujte se zejména odborné stránce Vaší práce.


Vzdělávání a lektorská činnost – vlastními silami či ve spolupráci s našimi partnery Vám zajistíme vzdělávání v následujících oblastech:

 • projektový management;
 • podniková ekonomika a finance;
 • manažerské rozhodování a řešení problémů;
 • manažerská informatika (např. nástroje MS Office či Google Apps);
 • právní aspekty podnikání a veřejné zakázky;
 • management kvality;
 • kreativita a inovace;
 • a další… v rámci naší sítě lektorů a kontaktů jsme schopni zprostředkovat vzdělávání v široké škále oblastí.

Nenašli jste v nabídce to, co přesně hledáte? Kontaktujte nás s Vaším požadavkem a uděláme maximum pro jeho splnění.