PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI ADALTA

Projekt: Podnikové vzdělávání ve společnosti Adalta, registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005555.

Příjemce dotace: Adalta, s.r.o.

Cílem projektu je prostřednictvím prohloubení kvalifikace zaměstnanců zvýšit konkurenceschopnost společnosti Adalta, s.r.o.