Klienti o nás říkají…


Co je pro mne Adalta? Především skupina mladých lidí, které jsem během realizace projektu (OP VK Klíč k poznání – Moderní výukou k rozvoji klíčových kompetencí žáků na ZŠ Budišov) na naší základní škole poznal. Všichni měli velmi příjemné a vstřícné vystupování. Vždy se zajímali o problémy, se kterými jsme se potýkali, a vždy nám pomohli – a to s úsměvem a v pohodě. Jsou to profesionálové, kteří své práci rozumí. Jsme rádi, že s nimi můžeme spolupracovat na přípravě a realizaci dalších zajímavých projektů pro naši školu.

Mgr. Milan Procházka
ředitel ZŠ Budišov

Spolupráce se společností Adalta při přípravě projektové žádosti a realizaci našeho projektu z OPVK byla korektní a bezproblémová. Zejména oceňuji profesionální a přátelský přístup projektových manažerů Jiřího Hájka a Matěje Pešky. Projekt se podařilo úspěšně zrealizovat při dodržení časového harmonogramu a bez neuznatelných výdajů. Velice přínosný byl odborný vklad Adalty do zajištění školení v rámci projektu. Potenciálním žadatelům a příjemcům mohu spolupráci s Adaltou doporučit.

Miroslav Sklenář
projektový manažer společnosti PC HELP, a.s.


Se společností Adalta spolupracujeme již od roku 2012 a od té doby jsme úspěšně zrealizovali čtyři projekty z OPVK zaměřené na podporu nabídky dalšího vzdělávání ve čtyřech krajích ČR. Se vzájemnou spoluprací jsme byli velmi spokojeni, Adalta nám pomohla navrhnout projektové záměry a najít vhodné výzvy, napsat projektové žádosti a projekty úspěšně administrovat. Zejména jsme ocenili vysokou osobní angažovanost a odborné znalosti projektové manažerky Lucie Krejčí. Díky přínosu Adalty v podobě úspěšné administrace projektů ze strukturálních fondů a také odborného poradentství bylo pro naši společnosti možné expandovat do zahraničí a rozšířit obchodní aktivity.

Jaroslav Sochor, MBA
jednatel společnosti ESYST, s.r.o.


Pracujeme pro školy, obce, OSVČ, zemědělské i nezemědělské podniky i nestátní neziskové organizace. Mezi naše klienty patří například…


Podniky:
Agro2000, s.r.o.
ESYST, s.r.o.
K-Stav, s.r.o.
Švábstaf, s.r.o.
Denisa Dvořáková, OSVČ
PC HELP, a.s.
R ALTRA spol. s r.o.
Školy:
Katolické gymnázium Třebíč
ZŠ Budišov
MŠ a ZŠ Ostopovice
VUT v Brně
Katedra podnikové ekonomiky, FPH, VŠE v Praze
MŠ a ZŠ Kouty
MŠ a ZŠ Blatnice
MŠ a ZŠ Mladoňovice
VOŠ a SŠ veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč
SZŠ a VOŠZ Žďár nad Sázavou
SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod
Střední odborná škola Stříbro
ZŠ Výčapy
ZŠ Rudíkov
21. ZŠ Plzeň
ZŠ Kunratice
MŠ a ZŠ Bernartice
Zařízení pro děti – cizince, diagnostický ústav, středisko výchovné péče a základní škola, Praha 5, Radlická 30
Zemědělští podnikatelé:
MOAGRO, a.s.
Lukáš Krejčí
Cereateam, s.r.o.
ZD Výčapy
DVP Ametyst
ZD Pooslaví Nová Ves